Bouwsteen “Kleine lettertjes”

In de algemene voorwaarden van jouw onderneming, in de volksmond ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd, baken je de contractuele relatie met je klant af. Je bepaalt de prestaties van je bedrijf en dekt jouw bedrijf in voor potentiële problemen.

Wat vind je vaak in de algemene voorwaarden?

  • Wanneer komt het contract tot stand?
  • Wat indien de klant de opdracht annuleert en de onderneming is reeds begonnen met de uitvoering?
  • Binnen een bepaalde termijn kan de klant de factuur protesteren?
  • Waarop heeft de onderneming recht in geval van niet-betaling binnen de vervaltermijn?

Is een mondelinge overeenkomst niet voldoende?

Hoewel de meeste overeenkomsten perfect mondeling tot stand kunnen komen, is het op schrift neerzetten van wat afgesproken is zeker aan te raden.

Sluit daarom je mondelinge besprekingen af met een schriftelijke offerte die je samen met de algemene voorwaarden verstuurt.

Hoe versterk je je contractuele positie?

Met algemene voorwaarden geef je de overeenkomst vorm. Zo kan je bepalen welke rechtbank bevoegd is in geval van geschillen.

Het is echter niet mogelijk om de algemene voorwaarden volledig in jouw voordeel op te stellen. De wetgever heeft andere voorwaarden bepaald wanneer jouw onderneming diensten levert aan consumenten.

Je kan daarom overwegen om 2 versies algemene voorwaarden te hanteren:

  • Een versie B2B (‘Business to Business’)  te gebruiken in handelsrelaties
  • Een versie B2C (‘Business to Consumer’) te gebruiken in geval van overeenkomsten met consumenten

Wanneer zijn jouw algemene voorwaarden van toepassing?

Algemene voorwaarden kunnen enkel en alleen toepassing vinden wanneer de klant er vóór de contractsluiting kennis van kreeg. Dit betekent dat het plaatsen van de algemene voorwaarden op jouw website doorgaans niet volstaat. Daarenboven betekent het louter meedelen van de algemene voorwaarden ook niet per se dat jouw contractspartij met jouw algemene voorwaarden heeft ingestemd. In B2B relaties is het wel mogelijk een vermoeden van aanvaarding in te voegen.

Kan ik de algemene voorwaarden niet gewoon kopiëren van een andere gelijkaardige onderneming?

Neen, werk steeds op maat van jouw onderneming. Jouw algemene voorwaarden worden best afgestemd op jouw specifieke activiteiten en interne processen. Voor aannemers kan het in het bijzonder van belang zijn om een artikel in verband met oplevering, annulering en aansprakelijkheid op te nemen.

Kortom, algemene voorwaarden zijn dé tool om uw onderneming de nodige bescherming te bieden, je contractuele positie te versterken en jouw professionele uitstraling te vergroten.