Herken je deze 10 fouten in sales?

 • Geen organisatie op vlak van prospectie
 • Geen grondige voorbereiding op het klantenbezoek
 • Te weinig verdiepen in de noden van de klant
 • Bepaalde vragen niet stellen of niet durven stellen
 • Geen controlevragen stellen
 • Te lange presentaties zonder specifiek doel
 • Te vrijblijvend in het afsluiten van het gesprek
 • Inleveren op vooropgestelde marges door te verkopen om te verkopen
 • Beloftes niet nakomen
 • Bestaande klanten niet tevreden houden

Je kan er wel degelijk iets aan doen. Volg deze tips.

 • Bepaal eerst en vooral heel duidelijk jouw doelgroep in functie van de doelstellingen die je wilt behalen.
 • Maak een klantensegmentatie en een ontwikkelingskalender op.
 • Een kijkje op het internet volstaat vaak om je beter voor te bereiden. Voordat je naar de klant gaat, bekijk je best even zijn website. Wat is zijn corebusiness?
 • Hoe kan jouw product of dienst een oplossing bieden voor de mogelijke problemen van jouw klant.
 • Kruip in de huid van jouw klant en luister naar de koopmotieven.
 • Stel zoveel mogelijk open vragen om zoveel mogelijk informatie te krijgen. De klant vertelt graag over zijn bedrijf en zijn business. Neem een luisterende houding aan en je zal zien dat de klant u niet alleen sympathiek zal vinden maar ook meer connectie met je maakt.
 • Om de klant duidelijk te laten blijken dat je écht naar hem hebt geluisterd en wel degelijk zijn noden kent, is het aangewezen om dit nog eens te herhalen en te checken met een concrete vraag.
 • Een verkoopgesprek afsluiten is de opsomming maken van al de voordelen van uw product of dienst die door de klant GEACCEPTEERD zijn omdat ze wel degelijk een oplossing bieden voor zijn probleem.
 • Voorkom overbodige informatie want jouw klant geraakt er alleen maar door verward en geïrriteerd omdat dit teveel tijd in beslag neemt.
 • Af en toe korting geven moet kunnen, maar doe jezelf er geen pijn mee. Een verkoop is en blijft een win-winproces.
 • Beloof de klant niet wat je niet kan waarmaken, je voorkomt heel wat narigheid en klachten.
 • Houd regelmatig contact met je klant ook al bestelt hij niet direct opnieuw. Laat jouw klant niet los en wees oprecht geïnteresseerd in hoe jouw product of dienst hem in de toekomst een oplossing kan bieden.